ایں قدَر مَستم کہ از چشمَم شراب آید بروں

ایں قدَر مَستم کہ از چشمَم شراب آید بروں وَز دلِ پُر حسرتم دُودِ کباب آید بروں ماهِ من در نیم شب چوں بے نقاب آید بروں زاہدِ صد سالہ از مسجد خراب آید بروں صُبح دم چوں رُخ نمودی Continue reading ایں قدَر مَستم کہ از چشمَم شراب آید بروں

مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل

مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل ابرو و خال سیاه تو هلال است و بلال صورت بینی سیمین تو اشک نبی است که رُخت گشته دو نیمه است ازو ماه مثال طرف رویت به خط سبز بود Continue reading مصطفایی به صفای دو رخ و لعل تو آل

زمن بری بہ مدینہ صبا سلام علیک

زمن بری بہ مدینہ صبا سلام علیک چنانکہ می برد اہل وفا سلام علیک رساں رساں بہ در روضۂ رسول کریم بصد تصرع زما بے نوا سلام علیک بروز عین توقع کہ از گہنگارم نہ روکنی بہ پذیری شہا سلام Continue reading زمن بری بہ مدینہ صبا سلام علیک

ز مَہجُوری برآمد جانِ عالم

ز مَہجُوری برآمد جانِ عالم ترّحم یا نبی اللّه ترّحم نہ آخر رحمتَ لّلعالمینی ز مہجوراں چِرا غافل نشینی بَروں آور سر از بُرد یمانی کہ رُوئے تُست صبح زندگانی شبِ اَندوہ ما را روز گرداں ز رویت روز ما Continue reading ز مَہجُوری برآمد جانِ عالم

وصلی اللہ علی نورٍ کزو شد نورہا پیدا

وصلی اللہ علی نورٍ کزو شد نورہا پیدا زمیں باحُبِّ اُو ساکن فلک در عشق اُو شیدا محمد احمد ومحمود، وے را خالقش بستود ازو شد جودِ ہر موجود، وزو شد دید ہا بینا ازو در ہر تنے ذوقے، وزو Continue reading وصلی اللہ علی نورٍ کزو شد نورہا پیدا

السلام اے قیمتی تر گوہرِ دریای جود

السلام اے قیمتی تر گوہرِ دریای جود السلام اے تازہ تر گلبرگِ صحرای وجود السّلام اے آنکہ تا از جبين آدم بتافت نورِ پاکش کش بزد از قدسیاں او را سجود السّلام اے آنکہ زنگِ ظلمتِ کفر و نفاق صیقل Continue reading السلام اے قیمتی تر گوہرِ دریای جود

سلام بحضور سرورِ دو عالم صلى الله عليه وسلم

سلام بحضور سرورِ دو عالم صلى الله عليه وسلم سلام علیک اے نبی مکرم مکرم تر از آدم و نسلِ آدم سلام علیک ای ز آبای فطرت طفیلِ وجود تو ایجادِ عالم سلام علیک ای ز اسمائے حسنیٰ جمالِ تو Continue reading سلام بحضور سرورِ دو عالم صلى الله عليه وسلم

دارند جان و دل بتو ہریک تظلّمے

دارند جان و دل بتو ہریک تظلّمے اے بادشاہِ حسن خدارا ترحمیّ عشاق را ناز و تنعم فراغتے ست نازے بکن کہ نیست بہ ازیں تنعمے آہستہ راں سمند خدارا کہ در رہت صد سرفتادہ بیش بود زیر ہر سمے Continue reading دارند جان و دل بتو ہریک تظلّمے

با یار کوچ کردہ کہ گوید پیام من

با یار کوچ کردہ کہ گوید پیام من وانجا بجز صبا کہ رساند سلامِ من من کیستم کہ نامہ فرستم بسوئے او جانم ستد کہ از لب شیریں عوض دہم رفت آخر و بگردن خود برد وام من درنامۂ سگانش Continue reading با یار کوچ کردہ کہ گوید پیام من

کل ما فی الکون وھم او خیال

کل ما فی الکون وھم او خیال او عکوسٌ فی المرایا او ظلال کیست آدم عکس نور لم یزل چیست عالم موجِ بحر لا یزال عکس را کے باشد از نور انقطاع موج راچوں باشد از بحر انفصال گفت وگو Continue reading کل ما فی الکون وھم او خیال