صل علی سید الانام محمد صلى الله عليه وسلم

صل علی سید الانام محمد صلى الله عليه وسلم
حرزِ اماں چیست نعت و نامِ محمد
صل علی سید الانامِ محمد صلى الله عليه وسلم
بہرہ نیابی ز زوقِ مشرب مستاں
تانہ چشی جرعۂ زجامِ محمد صلى الله عليه وسلم
چرخ بریں باہمہ مدارجِ رفعت
ہست کمین پایه از مقامِ محمد صلى الله عليه وسلم
پیکِ نسیم شمال ای شدہ محرم
در حرم جاہ و احترامِ محمد صلى الله عليه وسلم
بہر خدا چوں بعزِ عرض رسانے
از قیل بیدلاں سلام محمد صلى الله عليه وسلم
شرح کنی افتقارِ عجز رہے را
با کرم خاص و لطف عامِ محمد صلى الله عليه وسلم
بو کہ در آیم بدیں وسیلۂ دولت
درکف ظلِ اہتمام محمد صلى الله عليه وسلم
لیس کلامے یفی بنعت کمالہِِِِِ
صلی علی النبی و علی آلہ

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*